picture-733-1424091138.jpg
Manu
García-Cervigón
Gutiérrez
Assessor en Seguretat Informàtica
Manu
García-Cervigón

El Dr Manuel García-Cervigon és professor del departament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya i responsable de l’àrea de Ciberseguretat a l’inLab.FIB-esCERT. Representant d’esCERT a FIRST (www.first.org), forum mundial d’equips de resposta a incidents.

Doctorat l’any 2012. Va iniciar la seva activitat professional el 1999 i des de llavors ha participat en múltiples projectes relacionats amb investigació forense, auditoria i implantació de sistemes de protecció i detecció. Igualment ha participat en diversos projectes de R+D tant en l’àmbit estatal como europeu.

La seva línia d’investigació està relacionada amb Pentesting i detecció de malware en dispositius mòbils.
 

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Desarrollo dirigido por la Seguridad

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Planificar i especificar la creació d’un sistema centralitzat de control i anàlisi de registres de seguretat de les Universitats Catalanes

Principals projectes en què ha intervingut

Permet monitorar els productes software d’una organització i notificar, diàriament, si algun d’aquests productes presenta alguna vulnerabilitat