All Over

Període:

desembre, 2013 –
desembre, 2014

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

All Over

Descripció

L’objectiu del projecte és convertir al ciutadà en agent actiu en la generació de la informació sobre la mobilitat mitjançant l’ús de les TIC. Així, les persones que participin actuaran com sensors ciutadans (d’acord amb la metodologia del Probe Person Survey) de forma generin informació de la seva mobilitat durant un període de temps, a través del seu dispositiu mòbil. El sistema recopilarà aquesta informació i la tractarà per tal de realitzar un anàlisis sobre la mobilitat i els comportaments urbans.

Aquest projecte permetrà establir un marc de col·laboració entre UPCnet i l’inLab per a la recerca col·laborativa i la innovació oberta que permeti potenciar i transferir la recerca dins de l’àrea de “smart mobility”. Aquesta recerca permetrà impulsar la innovació, la millora i la competitivitat dels productes i serveis de UPCnet en l’àmbit de les smart cities, incloent la generació de nous serveis destinats als ciutadans o a les administracions públiques.