somUPC: Integració de les intranets de la UPC

Període:
novembre, 2012 –
desembre, 2013
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
somUPC: Integració de les intranets de la UPC

Descripció

La Universitat Politècnica de Catalunya ofereix una àmplia varietat de serveis i funcionalitats adreçades als membres de la seva comunitat (principalment Estudiants, Professorat i PAS). Molts d’aquests serveis i funcionalitats han anat sorgint en funció de les necessitats de cadascun dels col·lectius, i actualment s’hi accedeix directament o través d’un llistat genèric d’intranets de la UPC.

Aquest projecte neix amb l’objectiu de crear un prototipus com a prova de concepte d’un sistema per unificar i homogeneïtzar totes aquestes Intranets. Des del somUPC els membres de la comunitat UPC podran accedir a totes les Intranets que necessitin i les quals estan autoritzats des d’un mateix lloc.

El somUPC té de cara l’usuari final, dos components un és el Portal somUPC i l’altre és la barra somUPC.

El Portal somUPC, integra informació provinent d’Identitat digital (la foto, els perfils institucionals…), el fil Social de l’usuari  (com un mur tipus Facebook amb informació provinent d’assignatures, i d’altres contexts on ens haguem subscrit), i la pròpia barra somUPC.

La barra somUPC és un component que es pot afegir molt fàcilment a qualsevol aplicació existent, només es necessita afegir un petit codi a les pàgines web i s’afegirà la barra a la part superior. A partir d’aquest moment l’usuari percebrà l’aplicació com a part del somUPC i no com un component aïllat. Aquest component disposa d’un menú a través del qual l’usuari podrà accedir a les diferents assignatures que cursi/imparteixi o a unes o altres aplicacions, depenent del seu perfil.

Per poder afegir una Intranet o una funcionalitat al  sistema de menús, cal donar d’alta l’aplicació, indicar quins perfils poden fer-la servir i quin tipus d’integració volem.

A somUPC hi ha tres tipus d’integració:

  • “Aplicació externa” consisteix en un enllaç cap a l’aplicació.
  • “Aplicació incrustada” pensat per a aplicacions petites, en que l’aplicació es mostra com si formés part del portal somUPC.
  • barra somUPC  aquest mètode es pot implementar de dues formes depenent de si es pot o no modificar el codi de l’aplicació.