Cercador UPC

Període:
abril, 2008 –
desembre, 2010
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
 • Servei de Comunicació i Promoció (SCP) de la UPC
 • Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) de la UPC
Experteses:
Tecnologies:
URL:
Cercador UPC

Descripció

El cercador UPC és un sistema unificat de recerca i d’indexació de tot el contingut de les diferents webs de la UPC, basat en la tecnologia de Google.

El Projecte realitzat en l’inLab ha permès unificar la recerca, la indexació i la presentació de la informació corresponent a totes les webs de la UPC mitjançant un maquinari de Google anomenat Google Search Appliance.

A part de fer recerques en totes les webs de la UPC (més d’un centenar quan es va implantar) es va fer un desenvolupament addicional perquè cada centre pogués utilitzar-ho com a cercador en els seus webs, canviant l’aspecte i gestionant els seus propis destacats. També es van desenvolupar dos mòduls one-box que permeten la recerca d’edificis i de persones de la Universitat.

El projecte Cercador UPC usa el Google Search Appliance (GSA) en la UPC per:

 • Millorar el motor de recerca que hi havia en la web de la UPC.
 • Integrar tota la informació UPC sota un mateix sistema d’indexació i cerca, aconseguint un pas més en la integració de les diferents webs de la universitat.
 • Establir la definició de l’arquitectura de la informació resultat de la recerca amb independència del GSA.
 • Disposar d’un sistema que permeti localitzar tota la informació que hi ha en les webs de la UPC de forma eficient i efectiva, capaç d’indexar tots els documents publicats en totes les webs de la UPC (pàgines HTML, documents PDF, Word, Power Point, arxius d’imatges, etc.).
 • Posar a la disposició de les unitats de la UPC un sistema senzill d’integració de cerca en els seus webs, així com de gestió de resultats tenint en compte que:
  • Sigui accessible i amb un alt grau d’ús.
  • Pugui ser configurat d’acord amb els requeriments de la UPC.
 • Integrar el cercador amb aplicacions corporatives.

Articles i presentacions