CARNET

Logo CARNET

WEB:

CARNET

Projectes com a Client

L’objectiu d’aquest projecte és aprofundir en l’explotació de noves fonts passives de dades TIC per obtenir patrons de mobilitat.
Participa a un hub obert de coneixement entorn de la mobilitat i automoció iniciat per SEAT, Volkswagen Group Research i la UPC, simulant nous conceptes de mobilitat urbana

Projectes com a Col·laborador