Modelització de la demanda per a l’avaluació del PDU

Període:

gener, 2020 –
juny, 2021

Client:

Col·laboradors:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Barcelona Regional

Experteses:

Tecnologies:

Modelització de la demanda per a l’avaluació del PDU

Descripció

L’Àrea Metropolitana de Barcelona necessita pel Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU) avaluar la mobilitat generada a l’àmbit de la regió metropolitana pels diferents modes de transport i en diferents escenaris de transformació urbana.  El PDU haurà d’integrar la prognosi de la mobilitat sota les directrius urbanístiques de la metròpoli a mig i llarg termini.

L’inLab FIB s’ha encarregat de la creació del model de demanda i de la prognosi de la demanda de mobilitat en un horitzó de 25 anys per a diferents escenaris de creixement urbà i de desenvolupament de les infraestructures de transport definits pel PDU.