Eina Multi-operador per gestionar el transport en resposta a la demanda (MultiDEPART)

Període:
octubre, 2020 –
març, 2021
Entitat finançadora:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
Eina Multi-operador per gestionar el transport en resposta a la demanda (MultiDEPART)

Descripció

El projecte MultiDEPART té com a objectiu desenvolupar eines per planificar, gestionar i monitorar solucions de trànsit sensible a la demanda (DRT), dirigides a les autoritats de transport públic (ATP), i facilitar l’harmonització i escalabilitat dels serveis de DRT a les ciutats europees.

Els serveis de DRT estan cobrant impuls a Europa, especialment a les ciutats mitjanes i petites i en els suburbis de baixa densitat que envolten les grans àrees metropolitanes. DRT, també conegut com a Bus On Demand o Microtransit, permet la prestació de servei de transport públic a través de rutes i horaris flexibles, basats en la demanda real recollida dels usuaris a través d’eines de comunicació digitals o altres. Un concepte àmpliament conegut i explotat des de fa molts anys a les zones rurals (majoritàriament basat en trucades telefòniques i encaminament manual dels serveis), té un potencial creixent per solucionar l’accessibilitat a zones urbanes de baixa demanda gràcies a la digitalització del transport públic i l’adopció massiva de telèfons mòbils per molts segments de la població.

El projecte tindrà com a objectiu afrontar aquests reptes mitjançant:

  • Definició d’una metodologia comuna i KPI per planificar, dissenyar i monitorar un servei de DRT.
  • Desenvolupar les eines de simulació i suport a la presa de decisions que requereixen les PTA per planificar i administrar els serveis de DRT.
  • Caracteritzar els diferents models operatius, marcs de col·laboració publicoprivada i models econòmics més adequats per a diferents escenaris, sintetitzant les millors pràctiques en cada tipus d’àrea.

Aquesta solució s’aplicarà a Lisboa, Àrea Metropolitana de Barcelona i Salònica. El projecte és desenvolupat per un consorci de 12 socis de diferents països europeus. El consorci reuneix universitats, centres de recerca, operadors de transport, autoritats públiques i actors de la indústria.

La UPC participa en la Tasca 2 A2102 – Requisits i Metodologia i la tasca A2103 – Eines de planificació DRT.

Aquestes tasques es duran a terme amb la col·laboració de l’inLab FIB, grups de recerca BIT i CERTH. El grup de recerca BIT s’encarregarà de desenvolupar un conjunt de fórmules compactes per estimar tant el rendiment com el cost operatiu de la demanda, CERTH s’encarregarà del desenvolupament dels models Python i inLab FIB s’encarregarà de la implementació de la tecnologia d’aplicacions web.

Articles i presentacions