Mobidata per Carnet

Període:
gener, 2021 –
juny, 2021
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Mobidata per Carnet

Descripció

Aprofitar plenament les lliçons apreses dels projectes anteriors amb CARNET i continuar aprofundint en l’explotació de noves fonts passives de dades TIC per obtenir patrons de mobilitat amb finalitats de modelització del transport i gestió del trànsit. Aquestes dades produeixen al mateix temps informació sobre els temps de viatge i la congestió que es pot lliurar als fabricants de viatges, així com patrons de mobilitat que depenen del temps a les autoritats de trànsit amb finalitats de gestió i planificació.