Barcelona Virtual Mobility Lab per Carnet

Període:

juliol, 2017 –
gener, 2018

Client:

Col·laboradors:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • SEAT
  • KINEO
  • VOLKSWAGEN
  • PTV GROUP

Experteses:

Tecnologies:

Barcelona Virtual Mobility Lab per Carnet

Descripció

L’inLab FIB UPC ha realitzat la primera modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que integra tant l’oferta de tots els modes de transport públic, com el viari pel vehicle privat i la demanda de mobilitat actualitzada. La nova modelització donarà suport, un cop validat i calibrat el model, tant als responsables de la presa de decisions en polítiques de mobilitat, com als operadors de transports o les noves companyies que desenvolupin noves alternatives de mobilitat i vulguin avaluar-les.

La Primera Corona consta de 18 municipis i s’ha dividit en unes 630 zones de transport (TAZ, Transport Analysis Zones) compatibles amb la jerarquia de divisió administrativa (comarques, municipis, districtes, seccions censals). Els criteris de zonificació han estat: homogeneïtat de tamany en termes de població (al voltant 5000 persones/TAZ) i homogeneïtat d’usos del sòl i accés a les infraestructures. Els hubs de transport han estat considerats específicament (Aeroport, per exemple). La ciutat de Barcelona ha quedat dividida en unes 350 TAZ.

El desenvolupament d’un model plenament multimodal ha estat possible per la detallada representació dels intercanviadors modals.

La demanda de mobilitat entre les parelles de zones de transport (parelles OD) ha considerat dades procedents de la telefonia mòbil (KINEO) de finals de Març del 2017, per tant, molt actuals. Una primera versió de matrius de mobilitat modal per l’àrea d’estudi s’ha obtingut per fusió amb dades històriques publicades per les autoritats de transport de l’àmbit. La validació de la demanda modal obtinguda reflecteix les dades conegudes i publicades.

VML s’està desenvolupant en el marc de la iniciativa CARNET i en col·laboració amb SEAT i PTV IBERIA.