UOC Índex. Utilitzant Learning Analytics per mesurar l’eLearning

Període:

maig, 2016 –
setembre, 2016

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Seidor

Experteses:

Tecnologies:

UOC Índex. Utilitzant Learning Analytics per mesurar l’eLearning

Descripció

L’objectiu del projecte UOC Índex és convertir les dades del DataMart de l’eLearn Center de la UOC en informació valuosa i fàcil d’entendre pels membres de la comunitat UOC.

Per fer-ho, es proposa crear índexs numèrics o categòrics com a elements simples de transmissió d’informació que poden anar acompanyats d’elements visuals (p. ex. segons sigui el nombre es pinta d’un color o un altre o que es representin mitjançant gràfics – un semàfor per exemple –).

Aquests índexs permetran conèixer més fàcilment com evolucionen dins de la UOC, els estudiants, col·laboradors docents, col·legues, assignatures i la mateixa universitat. Es tracta d’una oportunitat de fer servir fer learning analytics amb les dades del DataMart de l’eLearn Center d’una manera innovadora i, alhora, senzilla per a l’usuari final.

L’inLab se’n encarrega del desenvolupament del prototipus d’UOC Índex que posteriorment serà testejat i provat pels consultors de la UOC.