Transport de l’alumnat dels Centres d’Educació Especial de Barcelona pel CEB

Període:
octubre, 2019 –
gener, 2020
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Transport de l’alumnat dels Centres d’Educació Especial de Barcelona pel CEB

Descripció

El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) treballa per la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d’una única xarxa educativa, en un marc de col·laboració institucional entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Una de les funcions del CEB és la gestió del servei de transport de l’alumnat dels Centres d’Educació Especial (CEE) de Barcelona. Actualment, es vol millorar aquesta gestió amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles i, a més, garantir els criteris sota els quals el servei és assignat als estudiants.

Així, l’objectiu principal d’aquest projecte és fer un anàlisis de viabilitat de les diferents propostes que el CEB està considerant per tal de millorar l’actual gestió del transport de l’alumnat dels CEEs de Barcelona considerant els seus requeriments i les seves restriccions de recursos.

L’inLab FIB està desenvolupant algorismes d’optimització matemàtica per resoldre  els corresponents problemes d’assignació de demanda i routing per flotes de vehicles heterogènies (vehicles amb diferents capacitats o característiques) i on la demanda pot compartir vehicles i també té les seves característiques particulars (alumnes amb mobilitat reduïda o sense, que viuen fora de Barcelona, etc.).