Antonia
Gómez
González
Cybersecurity Manager

Home » Community »

Antonia
Gómez

Antonia Gómez és enginyera en informàtica per la FIB. Actualment és responsable de l’àrea de Projectes de ciberseguretat de l’inLab FIB. Va ser responsable de l’àrea de Sistemes, Aules i Comunicacions (ASAC) de l’inLab FIB on portava el disseny, la implementació i integració de les infraestructures TIC de la FIB. Les seves àrees d’interès són: integració de sistemes, tècniques de virtualització, núvol, entorns d’alta disponibilitat, sistemes d’autenticació i retat dels sistemes i serveis TIC.