SAGA: Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica de centres públics dependents del Departament d’Educació

Període:
agost, 2003 –
setembre, 2007
Entitat finançadora:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAdministrativa/PCPAccesSAGA

SAGA: Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica de centres públics dependents del Departament d’Educació

Descripció

Durant els anys 2003, 2004 i 2005 inLab FIB, amb la col·laboració del grup de recerca Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació (LIAM),  ha desenvolupat l’aplicació de gestió dels centre docents públics dependents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (Gestió de 2.500 centres, 50.000 professors i 500.000 estudiants matriculats)

L’aplicació permet efectuar la gestió dels plans d’estudi, matrícula de l’alumnat, distribució de currículums, avaluació, emissió d’informes i certificats oficials, donar suport dels processos administratius i permet realitzar la gestió econòmica dels centres.

A partir de 2006, el manteniment evolutiu i correctiu de SAGA és reponsabilitat de l’empresa T-Systems. Durant 2006 i fins a setembre de 2007 s’ha col·laborant amb T-Systems per fer el traspàs del coneixement de l’aplicació i de part de l’equip de treball.