Vanessa
Gomez Moya
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Vanessa
Gomez Moya

Principals projectes en què ha intervingut

SAGA: Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica de centres públics dependents del Departament d’Educació

Aplicació de gestió dels centre docents públics dependents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya