Reenginyeria del Racó

Període:

juliol, 2009 –
juliol, 2011

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Reenginyeria del Racó

Descripció

El Racó de la FIB és la intranet de la facultat, a la qual tenen accés tots els estudiants, professors i PAS.  El Racó de la FIB vol ser la porta d’entrada a tots els serveis que s’ofereixen als diferents col·lectius i per tant s’integra o enllaça amb els diferents sistemes d’informació.

El Racó existeix des de l’any 95 i ha passar per diverses remodelacions, la última de les quals s’ha fet pública l’any 2011. S’ha fet una reestructuració interna i també un nou disseny gràfic més modern, a més d’ un estudi d’usabilitat.

El Racó es un projecte viu en el que contínuament s’hi van afegint noves funcionalitats. Des de la seva posada en marxa, s’han anat afegint millores, alguna de les quals s’explica com un projecte a part, un exemple seria la gestió dels Treballs Finals de Grau (TFG).

 

Els estudiants, des del Racó podren obtenir funcionalitats relatives a les assignatures matriculades, com són:

 • Veure els avisos, notes i convocatòries d’examen.
 • Participar en els  fòrums oberts pels professors de  l’assignatura.
 • Lliurar pràctiques via web proposades pels professors de l’assignatura.
 • Veure/omplir les enquestes ECTS de l’assignatura  (si pertanyo al grup).
 • Presentació /Votació/Veure  el delegat de l’assignatura.
 • Veure els professors de l’assignatura.
 • Veure els horaris dels diferents grups de  l’assignatura.
 • Veure la pàgina de la guia docent.
 • Introduir memòria, resum i paraules claus del PFM.
 • Introducció de l’informe previ, la data de lectura, la memòria, el resum i les paraules clau del PFC.

 

Les altres funcionalitats a les què poden  tenir accés els estudiants són:

 • L’Agenda.
 • Accedir al WebMail.
 • Accedir als fòrums públic.
 • Buscar estudiants.
 • Veure les notícies de les associacions d’estudiants.
 • Llista de delegats de les assignatures en que m’he matriculat.
 • Veure l’horari. de les assignatures en que m’he matriculat.
 • Reserves d’equips inLab FIB i ESAII.
 • Veure el número de matrícula i de què em puc matricular (períodes de matrícula).
 • Personalització (dades personals, pàgina web personal, links interessants).
 • Subscripcions a serveis.
 • Veure l’expedient acadèmic.
 • Veure els perfils i el que grau d’assoliment en cadascun d’ells  (només per  l’EI).
 • Tràmits amb secretaria (canvis de grup, de matrícula, instància de reconeixement de crèdits ALE).
 • Canviar password.
 • Inscripció als Tallers de Fase Selectiva (només alumnes de FS).

 

El Professorat des del Racó podrà accedir a una sèrie de funcionalitats relatives a les seves assignatures, com són:

 • Llistes de classe en diferents formats.
 • Gestionar els avisos, notes i convocatòries d’examen.
 • Obrir fòrums per l’assignatura.
 • Configurar el lliurament de les pràctiques via web.
 • Veure els horaris.
 • Accés a l’espai de disc de l’assignatura.
 • Resultats de les enquestes ECTS.

 

Per als Professors què a més, són responsables d’assignatura s’afegeixen les següents funcionalitats:

 • Mantenir la informació  de la guia docent en els tres idiomes.
 • Enviar les notes finals.
 • Mantenir la informació dels professors assignats a l’assignatura.
 • Veure els horaris provisionals.

 

A part de les funcionalitats relatives a les assignatures, el professarat també pot:

 • Buscar estudiants.
 • Proposar ofertes de PFCs, informació dels PFCs en els que intervens o has intervingut,petició de recursos per als estudiants de PFC, veure els informes previs i les memòries de PFCs.
 • Participar en fòrums públics.
 • Consultar les normatives i informació d’interès.
 • Fer el seguiment dels teus alumnes tutoritzats.