PRISMA: Sistema de gestió acadèmica de la UPC

Període:
novembre, 2001 –
juliol, 2005
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
PRISMA: Sistema de gestió acadèmica de la UPC

Descripció

PRISMA és un sistema d’informació per a la gestió dels estudis per a tota la UPC,  que es va començar a desenvolupar a l’inLab FIB l’any 2001. Al llarg de l’any 2001, la UPC va estar elaborant una definició del model d’organització i funcional per a la gestió dels seus estudis. La construcció del sistema d’informació derivat d’aquest estudi va ser encarregada a l’inLab FIB .

PRISMA era i continua sent suficientment flexible i adaptable a les necessitats dels diversos agents UPC implicats en els processos, així com en els requisits derivats de, per exemple, l’adaptació dels estudis de la UPC a l’espai europeu d’educació superior.

El projecte va comportar l’anàlisi de requeriments, el disseny i el desenvolupament de tot el software, el disseny de l’arquitectura i la selecció de l’entorn d’explotació, la implantació en l’entorn d’explotació i el manteniment correctiu i evolutiu. Durant tot el projecte s’han implantat sistemes de control de qualitat, així com verificacions contínues de la seguretat de tot l’entorn.

A finals del 2005 es va crear una unitat pròpia dins la UPC amb la finalitat de continuar el manteniment i l’evolutiu d’aquest projecte. A data d’avui la Unitat PRISMA és una unitat de l’Àrea de Docència que dóna suport a la gestió dels estudis de la UPC, mitjançant el desenvolupament de sistemes d’informació, i proporciona atenció i formació als seus usuaris. Podeu trobar més informació a la web de la unitat PRISMA