Alberto
De La Haba
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Alberto
De La Haba

Principals projectes en què ha intervingut

PRISMA: Sistema de gestió acadèmica de la UPC

Un sistema d’informació per a la gestió dels estudis per a tota la UPC