Enquesta de satisfacció als titulats de la FIB

Període:

febrer, 2008 –
novembre, 2010

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Enquesta de satisfacció als titulats de la FIB

Descripció

L’enquesta de satisfacció als titulats de la FIB es fa als tres anys de que els estudiants han acabat la carrera i ja estan, en la gran majoria dels casos, en el món laboral. Aquesta enquesta serveix per conèixer la situació dels titulats TIC de la UPC, el seu nivell de satisfacció, les seves perspectives de futur i identificar aquelles competències formatives, tant transversals com específiques, més rellevants en la seva tasca professional i detectar els punts forts i possibles mancances de la formació que els ha ofert la FIB.

Aquest projecte s’ha fet gràcies a la Càtedra d’Empresa amb la Fundació Everis on el seu objectiu principal és la innovació i la promoció dels estudis i les professions en l’àmbit de les TIC. Aquest és un acord de tres anys de durada que permetrà apropar la vida acadèmica de la FIB a les preocupacions i iniciatives empresarials del sector de les tecnologies de la informació. Un dels projectes a desenvolupar, en col·laboració amb l’inLab, és l’elaboració d’un estudi per conèixer la situació dels titulats TIC de la UPC. Els resultats d’aquest estudi es presentaran en un acte públic.