Marc
Alcalà Prieto
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Marc
Alcalà Prieto

Principals projectes en què ha intervingut

Enquesta de satisfacció als titulats de la FIB

L’enquesta de satisfacció als titulats de la FIB es fa als tres anys de que els estudiants han acabat la carrera i ja estan, en la gran majoria dels casos, en el món laboral