Desenvolupament de Serveis per a FASTPRK2 per Worldsensing

Període:

octubre, 2017 –
gener, 2018

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Jose Gorchs

Experteses:

Tecnologies:

Desenvolupament de Serveis per a FASTPRK2 per Worldsensing

Descripció

El projecte ha consistit en la millora de serveis preexistents i la creació dels que encara no estaven desenvolupats pel sistema Fastprk2 i la seva integració amb Mobility.

Mobility és un panell de control que té com a base un mapa on es pot visualitzar informació geolocalitzada de tot tipus. En la nostra instància, la informació que mostrem és informació relativa a: Tràfic, Aparcaments, Panells Informatius i Sensors mediambientals.

Els serveis els dividim en dues categories, els de configuració (part esquerra del panell de control) i els d’informació (part inferior).

Els serveis de configuració que hem desenvolupat han estat:

  • Configuració dels Trams de trànsit.  S’ha fet una integració amb l’API de TomTom per obtenir els trams i les dades del trànsit i amb les APIs de Google per obtenir els noms dels carrers.
  • Configuració de la forma en què s’han de visualitzar els aparcaments gestionats per la plataforma FastPark2.
  • Configuració dels panells informatius per tal de situar-los en el mapa i gestionar la informació que mostren.

Els serveis que mostren informació són:

  • Sensors mediambientals, s’ha integrat l’API d’Airvisual per tal de poder visualitzar les mesures dels sensors de diferents ciutats i la seva evolució durant l’últim mes.
  • Incidències d’aparcament. Mitjançant APIs consultem les places lliures, les ocupades, les que han pagat i les que no per indicar als responsables de l’aparcament si hi ha algun tipus d’incidència.
  • Places d’aparcament,  Mitjançant diverses APIs consultem les places lliures de cada aparcament, es mostra un històric de l’ocupació i una gràfica amb la predicció de com serà l’ocupació d’aquell aparcament. També s’ha implementat una funcionalitat, anomenada “preu dinàmic” que permet ajustar el preu de l’aparcament en funció de la seva ocupació.
  • Dades de Predicció de tràfic.  Es visualitza la predicció de tràfic  de cascun dels trams a 1 hora vista. També es pot visualitzar l’evolució de la velocitat en aquell tram durant la darrera setmana, com s’espera que sigui durant la següent hora,  la velocitat mitjana d’aquell tram, etc.

Tots aquests serveis s’han implementat mitjançant una arquitectura de Microserveis basada en contenidors Docker.