C-ROADS Spain

Període:
febrer, 2017 –
desembre, 2020
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
 • DGT – Ministerio de Interior
 • Abertis Autopistas
 • Sensefields
 • Kapsch
 • Madrid Calle 30
 • ACASA
 • Aimsun
 • ITS España
 • UPM
 • CTAG
 • Concello de Vigo
 • ESYCSA
 • INDRA
 • DGC – Ministerio de Fomento
 • GVM Sistemas
 • MLC ITS EUSKADI
 • Ceit-IK4
 • OPUS RSE
 • GERTEK
 • ICEACSA
 • Ingartek Consulting
 • Ferrovial
 • KAPSCH
 • UVEG
Experteses:
URL:
C-ROADS Spain

Descripció

El projecte C-Roads Spain s’emmarca dins el projecte europeu C-Roads. L’objectiu d’aquest projecte europeu és aconseguir desplegar Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS) transfronterers i operables per a tots els usuaris que facin servir les carreteres europees. Aquests sistemes intel·ligents abasten un grup de tecnologies sense fils i de comunicació entre diferents actors, vehicle-vehicle, vehicle-infraestuctures.

C-Roads Spain, inclou el desplegament de sistemes intel·ligents de transport en cinc projectes pilot al llarg de tota la geografia espanyola: Galícia, Madrid, les costes Cantàbrica i Mediterrània i el projecte DGT 3.0 que abasta tot el territori espanyol.

En tots aquests projectes pilot es testaran des d’un primer moment serveis d’alerta als conductors sobre els riscos potencials que es poden trobar a les carreteres com obres a la via, vehicle aturat, condicions meteorològiques adverses,etc. I posteriorment avaluar l’eficàcia d’aquests serveis.

Els pilots que es duran a terme són:

 • DGT. 3.0. En aquest pilot s’analitzarà la implantació dels serveis C-ITS a través d’una plataforma d’Internet de les coses (IOT) permetent la interconnexió de tots els actors implicats en l’ecosistema del trànsit i la mobilitat. Un dels seus principals avantatges és que abasta el territori nacional.
 • SISCOGA Extended. Aquest pilot farà servir una arquitectura híbrida que inclou tecnologia de comunicacions ITS-G5, LTE i LTE / V. Es desenvolupa en 130 quilòmetres de vies interurbanes i 30 km de vies urbanes.
 • Madrid.Aquest pilot es desenvolupa a Madrid Carrer 30. Inclourà una solució per informar usuaris d’un aparcament a la ciutat i un sistema de gestió capaç de connectar-se a diferents fonts d’informació per processar-la i que estigui disponible per als usuaris d’aplicacions mòbils.
 • Corredor Cantàbric. Aquest projecte es localitza principalment al llarg de l’autopista A-8 / E-70 que connecta les províncies de la zona nord d’Espanya (Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc).
 • Corredor Mediterràni.El pilot s’executarà al llarg del Corredor Mediterrani en diverses seccions de l’autopista AP-7. El seu principal interès és comprovar els serveis C-ITS en autopistes de peatge.

L’inLab FIB participarà en els pilots de Madrid i el del Corredor Mediterrani, en tasques relacionades amb la ciberseguretat i els serveis PVD (Probe Vehicle Data) per a la recollida i anàlisi posterior de les dades.

 

Articles i presentacions