Manel
Medina
Llinas
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Manel
Medina

Actualment: Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1992 …), membre de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics i membre del consell assessor d’ISMS Forum Spain (2013 …). Fundador i director d’esCERT-UPC (1994 …) (Equip espanyol de resposta a incidents de seguretat a la xarxa). Director dels màsters de Gestió de la ciberseguretat i de Blochchain i del postgrau d’informàtica forense.

Anteriorment: Assessor de Relacions Institucionals (Stakeholder Relations Advisor) i subdirector de el Departament de Competència Tècnica d’ENISA: Agència Europea de Seguretat de la Informació (2011-2014). Coordinador científic del capítol europeu de APWG (APWG.EU) (2013-2017). Assessor Científic de projectes de seguretat de Barcelona Digital Centre Tecnològic (2008 – 2010). Fundador i president de el centre de recerca en Aplicacions d’Internet (cAnet-UPC) (2004-2006).

Ha estat membre de ple dret d’ESRIF (Investigació Europea de Seguretat i Fòrum Innovació) i ESRAB (2006 – 2009) per assessorar la Comissió Europea sobre temes d’investigació en seguretat per als programes de finançament d’R+D+I.

Fundador de diverses empreses spin-off:

 • Safelayer Secure Communications, proveïdor de programari de PKI, líder europea.
 • InetSecur i tb-security, gestió de seguretat de la informació i l’auditoria.
 • SeMarket, especialitzada en serveis de gestió d’identitat digital i biomètrica
 • ReadyPeople, desenvolupadora d’aplicacions per a gestió de perfils d’identitat en xarxes socials i aspectes de privacitat en serveis de geolocalització.

Coordinador de la participació de la UPC en projectes d’R+D+I:

 • Live-For: Formació de cossos de seguretat, policia judicial, jutges i fiscals en la gestió d’evidències digitals i ordres de recerca europees. Finançat per DG-Justice de la Comissió Europea.
 • TRUESSEC.eu: definició de les millors pràctiques per millorar la confiança dels usuaris en aplicacions i serveis digitals i definició d’un segell de confiança europeu. Finançat per H2020 de la Comissió Europea.
 • ViVET: Desenvolupament d’una plataforma de cursos de formació professional i vocacional basada en vídeos. Finançat per Erasmus +
 • C-Roads, implantació de protocols de confidencialitat i integritat en les comunicacions entre vehicles i d’aquests amb la infraestructura de carreteres. Finançat per DG-Transport de la CE.

I també va contribuir a l’adopció de noves tecnologies i polítiques de ciberseguretat per part de la Societat en general, a través d’aquestes activitats:

 • Membre de ESRAB i ESRIF des de 2005 fins a 2009, per a desenvolupar l’estratègia de R+D+I de la UE en tots els temes de Seguretat.
 •  Fundador de Consorci Digital, associació sense ànim de lucre per promoure l’ús de la factura electrònica a Espanya.
 • Codirector de l’informe tècnic “EESSI (Iniciativa de Normalització Electrònica de Signatura Electrònica)”, document emès pel programa ISIS, a través del CEN.
 • Membre de l’CEN EESSI (Iniciativa europea de normalització de signatures electròniques)
 • Coeditor de ETW-066 e-Commerce Informe tècnic de l’CEN EWOS Workshop sobre Open Syst.
 • Vaig participar en la producció de diversos estàndards ISO (EDIFACT, servei de directori (DNS), etc.)

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Web Platform for Auditing as a Service (WPAaaS/CoSA)

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Suport a les xarxes europees CERT i CSIRT detectant, compartint, responent i recuperant-se de les amenaces i vulnerabilitats de ciberseguretat.
GUAITA permet monitorar els productes software d’una organització i notificar, si algun d’aquests presenta alguna vulnerabilitat

Principals projectes en què ha intervingut

Aconseguir desplegar Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS) transfronterers i operables per a tots els usuaris que facin servir les carreteres europees

Premis