ASPA

Període:

maig, 2015 –
setembre, 2015

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

ASPA

Descripció

ASPA és un aula configurada com un Site Professional Ad-hoc per desenvolupar un Projecte d’Aplicació Pràctica real en un entorn d’e-Learning.

ASPA posa en un mateix context d’aprenentatge Empresa-Estudiant-Universitat afavorint la següent seqüència de desenvolupament de pràctiques en un model d’ensenyament en xarxa:

  • Les empreses permeten el desenvolupament de pràctiques docents en contextos reals de treball, per a la millora de l’ocupabilitat dels estudiants.
  • L’estudiant posa en joc les competències professionals associades a una titulació, realitzant una pràctica en un context real de treball.
  • La universitat acredita les competències professionals associades a una titulació que ha desenvolupat l’estudiant en l’entorn docent de pràctiques.

El SPA –Site Professional Adhoc- permet “importar” una empresa real a una aula docent per al desenvolupament d’un Projecte d’Aplicació Pràctica per part de l’estudiant.

L’inLab FIB s’ha encarregat de desenvolupar el prototipus d’aquesta aula docent. Aquesta aula serà validada pels estudiants i professors de la UOC a l’inici del curs 2015-2016.