Aplicació de Tecnologia al Transport Especial (ATTE) per IMPD

Període:

abril, 2018 –
juny, 2019

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Aplicació de Tecnologia al Transport Especial (ATTE) per IMPD

Descripció

L’Aplicació de Tecnologia al Transport Especial (ATTE) és el nou sistema per al Servei Públic de Transport Especial.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMPD) és un organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona que té com a missió promoure activitats, programes i serveis per a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Barcelona. També té la missió de dissenyar i impulsar les polítiques de promoció d’accessibilitat als serveis, activitats i espais de la ciutat, tant pel que fa a les possibilitats de desplaçament com pel que fa a què les persones amb discapacitat tinguin possibilitat d’accedir i gaudir d’aquests recursos com a part de la ciutadania.

 

Pòster que resumeix el projecte: