TooPath: Sistema de seguiment gratuït de dispositius mòbils

Període:

gener, 2007 –
juliol, 2018

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Tecnologies:

URL:

TooPath: Sistema de seguiment gratuït de dispositius mòbils

Descripció

L’inLab FIB ha desenvolupat la plataforma TooPath, una iniciativa de software lliure que permet monitoritzar la localització d’un nombre il·limitat de dispositius mòbils.

La primera versió de TooPath va ser construïda el gener de 2007 i s’ha mantingut en desenvolupament fins al desembre de 2012. Ha sigut adoptada per part d’Aigües de Mataró fins a 2017, per l’empresa Alstom en la supervisió i seguiment de trens i s’ha integrat dins de la Plataforma de Recursos de  Geoinformació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. A més a més s’ha utilitzat en Treballs de Recerca de Batxillerat i en Projectes Finals de Grau. La nova versió s’ha desenvolupat sobre tecnologies actuals com Django, Angular,  PostgreSQL i es distribueix com a una imatge Docker.

Algunes de les seves característiques són la visualització en temps real de dispositius sobre OpenStreetMap, la representació d’històrics de recorreguts i la generació d’informes i descàrrega de dades en formats oberts.