TalentSI

Període:

octubre, 2012 –
octubre, 2014

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

TalentSI

Descripció

S’ha desenvolupat una eina de gestió interna per a gestionar tot el programa formatiu Talent de l’inLab FIB.

Per als estudiants col·laboradors, aquesta eina gestiona les sol·licituds d’admissió al programa Talent,  el procés de selecció,  les diferents modalitats de col·laboració,  els ajuts que reben estudiants,  els plans formatius i de treball,  el seguiment en l’assoliment de les competències i la seva acreditació.

Per als gestors del programa Talent,  aquesta eina gestiona  els programes formatius, les competències transversals i específiques de cadascun dels programes formatius,  l’evolució i seguiment de les competències transversals i específiques de cada estudiant, els cursos de formació, la renovació dels ajuts i les propostes de col·laboració.

Projectes Finals de Carrera, Màster o Tesi