Suport@ (Suport a la Docencia) per la UOC

Període:

juny, 2017 –
octubre, 2017

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Suport@ (Suport a la Docencia) per la UOC

Descripció

Aquest projecte consisteix en monitoritzar la docència i oferir als docents de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) informació actualitzada i rellevant sobre les seves aules/assignatures a través d’una sèrie d’indicadors.

Es definiran quadres de comandament que presentaran els valors dels indicadors de forma contextualitzada i gràfica per facilitar-ne la usabilitat i interpretació.

L’inLab FIB se n’encarrega d’agafar les dades del Datamart de la UOC, processar-la i obtenir els indicadors desitjats amb el format (JSON) adequat per tal que es puguin visualitzar correctament al quadre de comandament.

Concretament la transformació de les dades del Datamart al JSON es farà amb l’eina Spoon dins de la suite Pentaho Data Integration – Community Edition