Revista electrònica de l’Associació Catalana de Sociologia

Període:

juny, 2008 –
desembre, 2008

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

URL:

Revista electrònica de l’Associació Catalana de Sociologia

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir una solució tecnològica que permeti d’una banda accedir a través d’ Internet a la revista de l’Associació Catalana de Sociologia (ASC) i per l’altre permetre als treballadors de l’associació actualitzar els continguts amb facilitat.

Els usuaris no només poden consultar el continguts de la revista electrònica sino que poden afegir comentaris als articles o realitzar cerques mitjançant el cercador Tesaurus.

Els editors de la revista poden introduir les dades de la revista, és a dir, títol de cada capítol, autors dels articles de cada capítol, classificació segons el cercador Tesaurus, bibliografia, resum de l’article, extracte de l’article i, per últim, PDF que contindrà tot l’article, amb una eina informàtica, sense necessitat de tenir coneixements informàtics.

Un cop realitzat el projecte l’inLab realitza l’ allotjament en el servidor de l’Institut d’Estudis Catalans, aplicant els requeriments de seguretat necessaris.