MentorApp

Període:

gener, 2016 –
febrer, 2017

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Fundació Servei Solidari

Tecnologies:

MentorApp

Descripció

L’inLab FIB ha col·laborat amb Punt de Referència en el desenvolupament d’una aplicació que permet gestionar les trobades de mentoria i recollir evidències de la metodologia per avaluar-ne l’impacte.

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre, creada l’any 1997, per oferir acompanyament i suport al col·lectiu de joves extutelats que han d’emprendre la seva vida adulta, un cop surten dels centres on han viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya.

Punt de Referència va impulsar la creació de la Coordinadora Mentoria Social, xarxa que aglutina a 14 projectes de mentoria i que serà qui gestioni l’aplicació.

La Mentoria és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que, voluntàriament, s’ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d’exclusió.

Les persones tècniques responsables de la relació de mentoria necessiten una eina que els permeti conèixer en profunditat dos aspectes principals:

  • L’aspecte organitzatiu: un cop s’ha produït la trobada, quant de temps ha durat i on s’ha fet.
  • L’aspecte qualitatiu: quin era l’objectiu de la trobada, quin ha estat el contingut d’aquesta i quina valoració en fa el mentor.

Tenint en compte això, l’objectiu principal del projecte és el disseny i creació d’una aplicació per a Smartphones, vinculada amb una web per a la gestió interna i recollida d’evidències de l’equip professional.

L’aplicació ha de permetre que el mentor pugui comunicar amb facilitat la informació pertinent a les seves trobades, i, per altra banda, la web de gestió de l’equip ha de permetre disposar d’informació rellevant de les trobades i fer un seguiment dels mentors.

Projectes Finals de Carrera, Màster o Tesi