Punt de Referència

Punt de Referència

WEB:

Punt de Referència

Projectes com a Client

Desenvolupament d’una aplicació que permet gestionar les trobades de mentoria i recollir evidències de la metodologia per avaluar-ne l’impacte