Estudi per la detecció de la resposta hídrica del sòl

Període:

març, 2023 –
juliol, 2023

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Estudi per la detecció de la resposta hídrica del sòl

Descripció

Es realitzarà un model d’aprenentatge automàtic capaç detectar les diferents fases, que es produeixen de manera natural i a diferents profunditats, quan es rega un camp de cultiu.

Aquesta detecció es farà a partir de les mesures recollides pels sensors de contingut volumètric d’aigua al sol, que Modpow instal·la a diferents profunditats en els camps de conreu.

ModpoW a creat una solució basada en monitorització que permet optimitzar l’aigua i els fertilitzants a l’agricultura professional. La solució, que pot arribar a estalviar més del 30% del consum anual d’aigua i fertilitzant, monitoritza les dades de líquid sota terra per elaborar una  recomanació de reg al pagès, segons les condicions en temps real de cada parcel·la.

ModpoW està especialitzat en la creació de productes basats en tecnologies sense fil, sensors i electrònica general, orientats a la gestió i monitorització de recursos naturals.