Jordi
Borrás
Duarte
Col·laborador/a en formació de l’inLab FIB
Jordi
Borrás

Principals projectes en què ha intervingut

Sistema de visió artificial per comptatge d’usuaris i identificació d’objectes en parades d’autobús

GeoActio va crear un sistema de comptatge de persones dins de l’autobús i va implementar un conjunt d’algorismes per a analitzar en profunditat les dades obtingudes.
Un sistema d’intel·ligència artificial que genera roses a partir d’un esboç i una descripció breu. El resultat és un imatge amb una o més roses que segueix la forma de l’esbós i intenta reflectir el text descriptiu.