Gonzalo
Recio
Domenech
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB

Home » Community »

Gonzalo
Recio

Gonzalo Recio és llicenciat en ciències de la computació per la UPC i ha cursat el Màster en Intel·ligència Artificial també a la UPC amb un projecte final dedicat a la predicció de l’ocupació en autobusos. Els seus àmbits d’expertesa es basen en la intel·ligència artificial i en la ciència de les dades, en especial en disciplines com machine learning, deep learning, visió per computador, processament del llenguatge natural i optimització.

Blog articles

Can we predict how busy the buses will be?

Last April 22, the newspaper El País, published a news...