SPOC: Small Personalized Online Courses

Període:

març, 2016 –
juliol, 2016

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

Seidor

Experteses:

Tecnologies:

SPOC: Small Personalized Online Courses

Descripció

El projecte SPOC (Small Personalized Online Courses) té com a objectiu integrar mini cursos d’aprenentatge (contingut previ o complementari precompetència o recuperació de PACs) a l’aula virtual de la UOC.

L’inLab se n’encarrega del desenvolupament del prototipus de SPOC que posteriorment serà testejat i provat pels consultors de la UOC.