Sistema d’informació per a la Fundació Carles Pi i Sunyer

Període:

març, 2009 –
abril, 2011

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Sistema d’informació per a la Fundació Carles Pi i Sunyer

Descripció

La Fundació Carles Pi i Sunyer, és un centre de recerca, estudi i promoció del coneixement sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes. Per poder gestionar els seus estudis i enquestes amb més eficiència i comoditat encarrega l’anàlisi, disseny i desenvolupament al inLab d’un sistema d’informació per emmagatzemar i gestionar tots els estudis estadístics que ha fet la Fundació i efectuar la fusió de les seves matrius de dades d’aquest estudis.

Per tal de realitzar una fusió entre dues d’aquestes matrius de dades, cal establir relacions entre les variables. S’ha desenvolupat un sistema per  facilitar el procés de relacionat de variables mitjançant el relacionat d’enunciats de preguntes. Per dur a terme aquest procés, s’ha dividit el treball en dos mòduls.

  1. El primer d’aquests mòduls permetrà als usuaris de la Fundació introduir un qüestionari al sistema. El sistema analitzarà el qüestionari introduit i n’extraurà la informació sobre les preguntes, que desarà en una base de dades.
  2. El segon mòdul, llegirà la informació sobre les preguntes de la base de dades i la mostrarà a l’usuari d’una manera intuïtiva, per tal que aquest pugui establir les relacions d’una pregunta amb d’altres preguntes, en base a l’enunciat. Aquestes relacions s’aniran registrant també a la base de dades, generant un sistema més robust amb més coneixement a mesura que s’avanci en el seu ús, facilitant cada cop més la tasca de relacionar les preguntes.