Mòdul SITMUN per a la gestió d’incidències a la via pública

Període:

juliol, 2014 –
gener, 2015

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

URL:

Mòdul SITMUN per a la gestió d’incidències a la via pública

Descripció

La Diputació de Barcelona disposa d’una plataforma, anomenada SITMUN, que permet oferir un servei als ajuntaments de la província, en la línia de facilitar-los-hi la gestió territorial i alhora els permeti el compliment de la normativa vigent en aquest àmbit. A través d’aquesta plataforma, es posa a disposició dels ajuntaments, i altres ens locals de la província de Barcelona, cartografia produïda per diferents administracions, i diversos mòduls, utilitats i/o funcionalitats orientades a facilitar la gestió del territori i la presa de decisions.

En aquest projecte, inLab se n’ha encarregat d’efectuar l’anàlisi, disseny i implementació d’un nou mòdul al SITMUN que facilita la gestió de les incidències que es detecten a la via pública, donant resposta a una petició requerida per diversos ajuntaments.

Articles i presentacions