Interconnexió entre la guia digital de carrers de Barcelona i Open Street Map (OSM)

Període:

juliol, 2009 –
desembre, 2009

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Interconnexió entre la guia digital de carrers de Barcelona i Open Street Map (OSM)

Descripció

El projecte desenvolupat per a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha tingut com objectiu permetre la visualització i edició dels carrers de Barcelona amb OpenStreetMap.

OpenStreetMap  és un mapamundi lliure i gratuït, a diferència d’altres mapes, aquest es construeix en base a les aportacions d’informació cartogràfica fetes per voluntaris. En l’actualitat hi ha més de mig milió de col·laboradors registrats i compte amb el recolzament de molts països, institucions públiques i empreses.