H2020 – BIG IoT

Període:
gener, 2016 –
desembre, 2018
Entitat finançadora:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
  • Juan Hernández (UPC – ENTEL)
  • See official project website
Experteses:
URL:

http://big-iot.eu/

H2020 – BIG IoT

Descripció

L’objectiu del projecte BIG IoT és engegar ecosistemes d’Internet of Things (IoT) realment actius i dinàmics. Per aconseguir-lo reduirem l’escletxa d’interoperabilitat entre les plataformes IoT verticals i crearem Marketplaces per als serveis i aplicacions IoT.

Malgrat els diferents projectes de recerca i innovació sobre Internet of Things, no existeix cap ecosistema professional d’IoT àmpliament acceptat. Això es deu a les barreres d’entrada als mercats que es troben els desenvolupadors i proveïdors de serveis, a causa de la fragmentació de les plataformes IoT. Els desenvolupadors que volen usar objectes intel·ligents allotjats per diferents proveïdors necessiten negociar l’accés a cada plataforma de forma individual i implementar adaptadors específics. Com els esforços per negociar contractes individuals superen als possibles guanys, els proveïdors d’aquestes plataformes no tenen incentius sòlids per obrir les seves plataformes a tercers.

La meta d’aquest projecte és superar aquests obstacles, disminuint l’escletxa d’interoperabilitat d’IoT i creant Marketplaces per a proveïdors de serveis, d’aplicacions i de plataformes. Reduirem l’escletxa d’interoperabilitat definint una API Web genèrica i unificada per a plataformes d’objectes intel·ligents, anomenada BIG IoT API. L’establiment d’un Marketplace on proveïdors de plataformes, aplicacions i serveis puguin monetitzar els seus actius, introduirà un incentiu per concedir accés a sistemes anteriorment tancats i reduirà les barreres d’entrada per a desenvolupadors.

En un futur proper, el nombre d’objectes intel·ligents connectats excedirà el nombre de persones usant Internet. Amb l’estratègia proposada, basada en la BIG IoT API genèrica, cobrarà vida un ecosistema d’IoT ,  ja que oferirà una manera funcional i fàcil de descobrir, accedir, controlar, gestionar i assegurar objectes intel·ligents. La API es dissenyarà en un procés de comunitat oberta i el consorci del projecte participarà en iniciatives d’estandardització actuals per rebre informació i aportar contribucions a les especificacions. La BIG IoT API serà implementada en un total de 8 plataformes d’objectes intel·ligents. Per fomentar la implementació externa de la BIG IoT API, el projecte durà a terme activitats de difusió i d’explotació enfocades a influenciar la comunitat de desenvolupadors. A més a més, com a part del projecte, es durà a terme una convocatòria oberta (Open Call) per involucrar a PIMEs en la implementació de serveis, aplicacions i plataformes conformes amb l’enfocament del BIG IoT. Seguint una estratègia evolutiva i àgil, les tecnologies desenvolupades seran demostrades simultàniament en tres proves pilot regionals, involucrant socis amb relacions sòlides amb les autoritats públiques. Diversos casos d’ús dins dels casos pilot validaran les tecnologies desenvolupades, sota un tema comú de mobilitat intel·ligent i infraestructures viàries intel·ligents.

El consorci de BIG IoT és molt adequat per aconseguir els objectius descrits. Entre els socis trobem proveïdors de plataformes d’objectes intel·ligents (ex. CSI, Vodafone, VMZ, Wolfsburg AG) que implementaran la BIG IoT API. Els productors d’objectes intel·ligents (Bosch, Econais) implementaran la BIG IoT API a nivell de dispositiu. ATOS, com a proveïdor de serveis de TI amb experiència en el desenvolupament i funcionament d’infraestructures Marketplace B2B, implementarà el BIG IoT Marketplace. Grans empreses de diferents dominis (Bosch, Seat, Siemens, Vodafone) proposaran els requisits i dissenyaran l’arquitectura i la API des de la seva perspectiva. Quatre universitats europees amb àmplia experiència (Clausthal University of Technology, National University of Ireland Galway, Universitat Politècnica de Catalunya, Aalborf University)  ajudaran a transferir  l’estat de l’art i resoldre els reptes actius de la recerca.

European Union logotype

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa H2020 de investigació i innovació de la Unió Europea sota l’acord de subvenció num. 688038.

Articles i presentacions