Gestió de Projectes Finals de Carrera

Període:

setembre, 2007 –
setembre, 2008

Client:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Gestió de Projectes Finals de Carrera

Descripció

El projecte de Gestió de Projectes Final de Carrera té com objectiu optimitzar la gestió administrativa dels processos relacionats amb la inscripció i presentació de la memòria dels projectes finals de carrera.

Es va desenvolupar en diferents fases. Primerament, es va fer l’aplicació per gestionar la presentació de memòries pel Màster. Amb l’experiència adquirida, es va passar a la fase d’inscripció del projecte i amb posterioritat a la presentació dels informes de seguiment  i les memòries dels projectes de l’enginyeria.

Tant les memòries de màster com les d’enginyeria s’envien de forma automàtica al repositori UPCommons de la biblioteca de la UPC per tal de preservar i donar difusió als projectes.

Aquest projecte ha suposat un estalvi molt important en paper i en diners pels nostres estudiants que, en molts casos,  ja no han de lliurar cap còpia de la memòria final en format paper.