Eco-Counter a Sentilo

Període:
octubre, 2020 –
març, 2021
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
Eco-Counter a Sentilo

Descripció

Eco-Counter https://www.eco-counter.com/ és una empresa tecnològica especialitzada en el comptatge de persones i ciclistes en l’àmbit urbà i naturals des de fa més de 20 anys. Ofereixen solucions que van des de sensors fins a software de processament de dades.

L’objecte principal d’aquest projecte és desenvolupar un servei que permeti la integració de dades provinents de la plataforma privada d’Eco-Comptadors dins de la plataforma Sentilo de l’Ajuntament de la Garriga (https://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/). Aquesta plataforma la proporciona la Diputació de Barcelona.

El resultat serà un software extern a ambdues plataformes. Aquest es connectarà a Eco-Comptadors i comunicarà a Sentilo els possibles canvis en les dades o actualitzacions en les mesures (noves mesures d’un equip, nous sensors, etc.). D’aquesta manera des de Sentilo es podrà accedir a la mateixa informació disponible a Eco-Comptadors (dades de lectura).

Aquest software podrà configurar-se per a obtenir les dades pertanyents a un compte dins d’Eco-comptadors, en aquest cas el dels equips de l’Ajuntament de la Garriga. També podrà configurar-se la plataforma Sentilo destí, en aquest cas el de la Diputació de Barcelona. Queda d’aquesta manera obert a poder ser emprat en altres configuracions de comptes d’altres clients Eco-Comptadors o plataformes Sentilo.