Desenvolupament d’una eina de seqüenciament de bobines en les instalacions productives

Període:
juny, 2002 –
setembre, 2007
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Desenvolupament d’una eina de seqüenciament de bobines en les instalacions productives

Descripció

ArcelorMittal Sagunto té en la seva planta un conjunt de línies pel processament continu o discret de bobines d’acer. Les línies principals són les de Decapat, Tandem, Galvanitzat i Electrozincat. La seqüència en la que entren les bobines s’ha de crear tenint en compte un conjunt de restriccions físiques, de qualitat, de seguretat i comercials. Aquest és un procés complexa donat que el nombre de possibilitats és molt elevant. En llenguatge científic el classifiquem com a problema combinatori del tipus NP-hard. L’objectiu principal del projecte ha estat la construcció d’una eina per l’obtenció automàtica de les seqüències. Aquest projecte s’ha fet en varies fases, en una primera fase de recerca es va fer un prototipus per avaluar la capacitat per resoldre el problema. En fases posteriors es va resoldre el problema per cada una de les línies de la planta.