Aplicació web per al testeig d’algoritmes d’identificació de claus

Període:

desembre, 2012 –
maig, 2013

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Aplicació web per al testeig d’algoritmes d’identificació de claus

Descripció

Safelayer Secure Communications, S.A. és una empresa fundada a Barcelona amb la participació de professors de l’UPC que desenvolupa productes software per aconseguir que la informació i les comunicacions siguin més fiables i segures. La tecnologia de la companyia està basada en estàndards oberts, i abasta la identificació digital, la signatura electrònica i el xifrat de documents.

L’objectiu d’aquest projecte és fer una aplicació web que capturi informació de múltiples accessos d’un conjunt d’usuaris, per tal de sintonitzar la precisió dels algorismes d’autenticació i d’identificació desenvolupats per Safelayer. Els paràmetres que es capturaran, estaran relacionats amb el dispositiu, la ubicació i la dinàmica de tecleig.

La mostra d’usuaris que participarà en el pilot serà la comunitat d’alumnes de la FIB, i per fomentar la participació es farà un sorteig en el que es regalarà algun producte informàtic a canvi de que es completi una sèrie de proves proposades per l’empresa.