Ruben
Garcia Padilla
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Ruben
Garcia Padilla

Principals projectes en què ha intervingut

TOTQ: Sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de la UPC

Aplicació que facilita als diferents centres la definició, gestió, avaluació i millora de totes les tasques internas