EVALOE_SSD (Sistema de Suport a la presa de Decisions)

Descripció 

Al grup CLOD (Comunicació, Llenguatge Oral i Diversitat) de la Universitat de Barcelona, coordinat per la Dra. Marta Gràcia se li va concedir la subvenció del projecte “Los Sistemas de Soporte a la toma de Decisiones (SSD) docentes y el desarrollo de la competencia lingüística (hablar y escuchar)” en la convocatòria “Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS” del 2015 del Ministerio de Economía y Competitividad.

L’objectiu del grup CLOD és estudiar els processos d’ensenyament i aprenentatge del llenguatge oral en contextos diversos, especialment el context escolar.

Aquest projecte és l’evolució de diversos projectes desenvolupats per aquest grup de recerca, en concret és una evolució de l’Escala de Valoració de l’ensenyament de la Llengua Oral (EVALOE, 2015).

EVALOE és una eina útil perquè els mestres tutors, mestres especialistes, logopedes, psicopedagogs, orientadors, entre d'altres, puguin reflexionar sobre els procediments d'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral en les diferents matèries, i com aquests influeixen en el comportament comunicatiu i lingüístic dels alumnes. S’entén que aquesta reflexió, que té un caràcter autoavaluatiu i es promou a partir de grups de discussió o treball col·laboratiu, és l'element clau per planificar propostes de millora de l'acció docent en totes les àrees curriculars.

EVALOE està formada per dues parts:

  • Escala d’observació dividia en cinc subescales. Cadascuna d’aquestes subescales conté ítems (preguntes) referits als docents i els alumnes amb tres opcions de resposta (1,2,3)
  • Un protocol que inclou 30 preguntes amb la finalitat de què un assessor i un docent tinguin una entrevista semiestructurada amb l’objectiu de reflexionar conjuntament sobre els aspectes anteriorment analitzats.

Aquest projecte inclou el desenvolupament d’un sistema que permeti facilitar la realització de l’entrevista que proposa l’eina EVALOE, semiautomatizar la reflexió, i donar les recomanacions adequades segons el resultat d’aquesta.

Període del projecte 
Juny, 2017 - Juny, 2018
Tecnologia 
Jenkins,
Spring,
MySQL

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO