Robustesa, recuperabilitat i congestió en xarxes de transport públic

Període:

gener, 2012 –
desembre, 2014

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

 • Francisco López Ramos

Experteses:

Tecnologies:

URL:

Robustesa, recuperabilitat i congestió en xarxes de transport públic

Descripció

Aquest projecte aborda diversos aspectes de la congestió i el disseny robust de sistemes de línies de transport públic, avaluant els processos d’espera dels passatgers en les estacions/parades de les línies i la variabilitat en els temps entre arribades. Els models desenvolupats tenen en compta el nivell de demanda donat en forma de matrius origen destí de viatges.

Objectius:

 1. Anàlisi i desenvolupament d’un model basat en programació matemàtica per a l’establiment de freqüències en línies de transport públic (línies urbanes d’autobusos i metro) en un context de demanda dinàmica que tingui present la congestió de les línies. Es contempla el desenvolupament de mètodes computacionalment viables per a tractar xarxes extenses.
 2. Desenvolupament de programes de simulació per tal d’avaluar els processos d’espera de passatgers en les estacions/parades de les línies, els processos d’espera de les unitats en les estacions/parades, la influència en la variabilitat en els temps entre arribades de les unitats a les estacions/parades i també els efectes de solapament entre arribades consecutives a les parades (bus-bunching).
 3. (en col·laboració amb la UPM)  Model de disseny robust de xarxes de rodalies i metro, que tingui en compte un conjunt d’escenaris de disrupció i les seves probabilitats associades. El model contempla que les probabilitats siguin funció de la demanda de serveis de la xarxa dissenyada.
 4. Estimació de la demanda dinàmica entre estacions de línies de transport públic amb especial atenció a les xarxes de rodalies utilitzant filtres de Kalman.

Articles i presentacions

Articles:

 1. Esteve Codina, Gemma Ibáñez y Jaume Barceló.  Applying projection-based methods to the asymmetric traffic assignment problem. Acceptat en Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering (CACAIE). Editorial John Wiley & Sons.
 2. Esteve Codina. A Variational Inequality Reformulation of a Congested Transit Assignment Model by Cominetti, Correa, Cepeda, and Florian.  Transportation Science Journal trsc.1120.0427; published online before print August 2, 2012, doi:10.1287/trsc.1120.0427
 3. E.Codina, F. López y Á. Marín  A model for setting services on auxiliary bus lines under congestion, TOP (JCR), Springer Verlag, 21 :48-83 (2013) DOI 10.1007/s11750-012-0250-z.
 4. F. López, E. Codina, A. Marín “A model for the simultaneous rapid transit network expansión and frequency setting problem solved by a specialized Benders decomposition”. Enviat per la seva publicació a European Journal of Operational Research.
 5. Jaume Barceló, Lídia Montero, Manuel Bullejos,  María Paz Linares y Oriol Serch. Uncertainty in Network Modelling. WP3. In Multitude Final Conference Proceedings. Nápoles 4 a 6 Diciembre de 2013.

Presentacions a congressos:

 1. Esteve Codina, Pau Fonseca, Màxim Colls y Lídia Montero. Integrating bus stop modeling and simulation in public transport network design: a survey. Proceedings of the 2012 International Conference on Engineering and Applied Science, Beijing, China, 24-27 Julio 2012. pp. 94-106. ISSN 2227-0299, ISBN 978-986-87417-1-3.  Actes del Congrés.
 2. Lídia Montero, Jaume Barceló, Esteve Codina. Adapting a Dynamic OD Matrix Estimation Approach for Private Traffic based on Bluetooth data to Passenger OD Matrices. Proceedings of the 2012 International Conference on Engineering and Applied Science, Beijing, China, 24-27 Julio 2012, pp. 41-49. ISSN 2227-0299, ISBN 978-986-87417-1-3. Actes del Congrés.
 3. Esteve Codina, Ángel Marín y Lídia Montero . A tool for the design of public transportation services. Book of proceedings of the International Conference on Management and Service Science MASS 2012, Shanghai, 10-12 Agosto 2012, China. IEEE Catalog Number: CFP1241H-CDR,  ISBN: 978-1-61284-874-7. Actes del Congrés
 4. Lídia Montero, Jaume Barceló y Manuel Bullejos.  A use of Information and Communication Technologies in the framework of Advanced Management of Transportation systems: Dynamic OD Matrix Estimation.  Book of proceedings of the International Conference on Management and Service Science MASS 2012, Shanghai, 10-12 Agosto 2012, China. IEEE Catalog Number: CFP1241H-CDR,  ISBN: 978-1-61284-874-7. Actes del Congrés.
 5. Esteve Codina, Ángel Marín y Francisco López. Modelling and Optimization of frequencies on congested bus lines, Proceedings of the Automatic Control, Modelling and Simulation Conference 2012, Saint Malo, Francia, 2-4 April 2012. pp.104-109. ISBN: 978-1-61804-080-0.  Actes del Congrés.
 6. Lídia Montero, Jaume Barceló, Manuel Bullejos, Oriol Serch y Carlos Carmona. Dynamic OD Estimation Exploiting Bluetooth Data in Urban Networks. Proceedings of the Automatic Control, Modelling and Simulation Conference 2012, Saint Malo, Francia, 2-4 April 2012. pp. 116-121. ISBN: 978-1-61804-080-0. Actes del Congrés.
 7. Pau Fonseca. ENHANCING SDLPS WITH CO-SIMULATION”. In Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference. ISBN: 978-1-4673-4781-5. Berlín, Alemania. Desembre  9-12. POSTER. (considerado congreso notable por la UPC)
 8. Francisco López, Esteve Codina y Ángel Marín. A model for the network planning and design of suburban railway systems. Conference on Advanced Systems for Public Transport CASPT12. Santiago de Chile, Chile, 23-27 Julio de 2012.
 9. A. Marín, L. Cadarso, E. Codina (2013) Robust infraestructure design in rapid transit rail systems. XXVI EURO-INFORMS, Rome, July 1-4, 2013.
 10. E. Codina, G. Ibáñez, L. Montero (2013) A path-based congested transit assignment algorithm, a simplified dynamic model and its applications to the Bus-Bridging problem. XXVI EURO-INFORMS, Rome, July 1-4, 2013.
 11. F. López, E. Codina, A. Marín, R. Cominetti (2013) Enhanced Benders Decomposition applied to a model of Network Topology Design and  Frequency Setting for Rapid Transit Systems. XXVI EURO-INFORMS, Rome, July 1-4, 2013.
 12. L. Montero, E. Codina (2013)  Adapting a Dynamic OD Matrix Estimation Approach for Private Traffic based on Bluetooth data to Passenger OD Matrices. XXVI EURO-INFORMS, Rome, July 1-4, 2013.