Plataforma de Mobilitat Acadèmica Campus Iberoamèrica

Període:
març, 2017 –
setembre, 2017
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Plataforma de Mobilitat Acadèmica Campus Iberoamèrica

Descripció

El Portal de la Mobilitat Iberoamericana és una plataforma que permet afegir tota l’oferta i impulsar l’Espai Iberoamericà del Coneixement i la mobilitat acadèmica dels nostres estudiants, docents i investigadors. És el resultat de l’interès estratègic de definir un espai d’intercanvi en el món de la mobilitat internacional i el suport a la creació de nou talent.

La plataforma consisteix en un portal d’accés comú als diferents col·lectius a través d’Internet (accés públic) i d’una Intranet / Extranet (accés privat) tenint en compte els processos, les aplicacions i la informació personalitzada per als diferents col·lectius d’usuaris.

La plataforma per a la primera fase disposarà de:

  • Un Portal d’accés públic. Aquest portal contindrà totes les mobilitats amb un cercador i filtres per cercar la mobilitat que més interessi. També disposarà de la informació general de serveis d’allotjament, de transport, facilitats en qüestions financeres, solucions de connectivitat i altres serveis addicionals per a la mobilitat.
  • Intranet per gestió de programes de mobilitat d’accés privat a institucions i empreses que gestionen la iniciativa global de mobilitat.

L’inLab FIB, per encàrrec de la SEGIB (Secretaria General de Iberoamérica) i el BSC (Barcelona Super Computing Center), ha de dur a terme del disseny de l’arquitectura i desenvolupament del portal, integració del disseny gràfic proporcionat per una tercera empresa, suport als usuaris i administradors i hosting del servidor de desenvolupament i explotació.