Obres L’H

Període:
juny, 2014 –
juliol, 2014
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Tecnologies:
Obres L’H

Descripció

L’Ajuntament de l’Hospitalet vol posar a disposició de la ciutadania una aplicació mòbil per informar de les obres que es veuen al territori i permetre enviar fàcilment notificacions de les incidències que aquestes puguin ocasionar. El nom de l’aplicació a desenvolupar serà Obres L’H.

L’Ajuntament de l’Hospitalet, sol·licita a l’inLab FIB el desenvolupament d’aquesta aplicació, que haurà d’d’oferir les següents funcionalitats:

  • Consultar aquesta obra: mitjançant aquesta funcionalitat, l’usuari podrà consultar totes les obres que estiguin geolocalitzades a una certa distància de la seva ubicació. Per fer-ho, l’usuari enviarà la posició geolocaltizada al sistemes de L’H i aquest li retornarà el llistat d’obres que estan més aprop seu. En cas que no es detecti cap obra al seu voltant s’indicarà a l’usuari. Si pel contrari es detecten més d’una obra, l’aplicació mostrarà el llistat d’aquestes i permetra seleccionar a l’usuari quina obra desitja consultar.

  • Notificar a l’Ajuntament: L’aplicació permetrà a l’usuari enviar una notificació amb les incidències que pugui estar ocasionant l’obra. La informació sol·licitada per l’aplicació per tal d’enviar la notificació serà, una fotografia de la incidència acompanyada d’un text descriptiu de la notificació i la posició GPS de l’usuari. Un cop creada la informació de la incidència, s’enviarà als sistemes de L’H per poder-la emmagatzemar i fer el seguiment d’aquesta.