APP Rehab

Període:
gener, 2011 –
gener, 2013
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
  • Arq. Antoni Fonseca [Summlab (UPC)]
Experteses:
Tecnologies:
APP Rehab

Descripció

El projecte té com a objectiu crear una eina que permeti calcular la demanda i el consum energètic d’un edifici per a què els usuaris puguin provar diferents solucions constructives a la seva llar i saber quines serien més efectives per reduir l’impacte ambiental. També s’informa del cost derivat d’aquestes rehabilitacions.

Es podrà accedir a l’eina tant en un servei web com mitjançant aplicacions per a smartphones.

Aquest projecte està dins del programa INNOCONS, xarxa d’innovació en el sector de la construcció de la CCOC (Cambra de Contractistes de Catalunya), i s’està desenvolupant conjuntament amb el grup de recerca Sustainability Measurement and Modeling Lab – SummLab