Summlab (UPC)

Summlab (UPC)

WEB:

Summlab (UPC)

Projectes com a Col·laborador

Creació d’una eina que permeti calcular la demanda i el consum energètic d’un edifici