Anàlisi del consum energètic del tramvia

Període:

gener, 2008 –
desembre, 2009

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Anàlisi del consum energètic del tramvia

Descripció

Projecte demanat per Siemens en el que es demana una eina per mesurar de manera indirecta el consum energètic d’un tramvia del Trambaix. L’estudi ha permès mesurar el consum total i fer proves per conèixer els factor que augmenten la utilització d’energia. Per exemple  podem calcular l’estalvi que s’obtindria en absència de parades semafòriques, un dels factor que més consum produeixen.

Per aconseguir aquest objectiu s’ha registrat la posició i velocitat del tramvia cada segon durant un mes. Aquesta informació s’introdueix en l’eina dissenyada a l’inLab per generar un model matemàtic de consum energètic, que obté el consum total del tramvia en cada un dels seus recorreguts des de la parada d’inici fins a la parada final de trajecte.